Privatumo politika

Restoranas “Trinity” (toliau – “Trinity” arba “Mes”) įsipareigoja saugoti jūsų privatumą ir užtikrinti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkoma saugiai ir atsakingai. Šioje Privatumo Politikoje aprašomi restorano Trinity renkami klientų asmens duomenys, jų naudojimas bei pateikiama kita, su asmens duomenų tvarkymu susijusi, informacija.

Naudodamiesi Trinity restorano paslaugomis, įskaitant paslaugų teikimą per Tableo, jūs sutinkate su šios Privatumo Politikos sąlygomis.

Asmens duomenų rinkimas

Mes renkame ir tvarkome šiuos asmens duomenis tik tam, kad juos perduotume skaitmeninės rezervacijos paslaugas teikiančiai elektroninei sistemai Tableo (Get Hitched Inc Limited):

  • Vardas

  • El. pašto adresas

  • Telefono numeris

Įprastai asmens duomenis klientai pateikia patys betkuriuo iš pasirinktų būdų: elektroniniu laišku, užklausa internetinėje svetainėje, naudojantis socialinio tinklo paskyra arba tiesiogiai skambučiu. 

Asmens duomenų naudojimo tikslai

Mes naudojame jūsų asmens duomenis tik rezervacijoms per Tableo pateikti bei administruoti. Mes renkame jūsų asmeninę informaciją tam, kad sklandžiai organizuotume restorano klientų srautus ir patvirtintumėme rezervacijas naudojantis Tableo paslaugomis.

Visais atvejais Restoranas tvarko asmens duomenis tik tiek, kiek tai reikalinga apibrėžtiems ir teisėtiems tikslams pasiekti atsižvelgiant į duomenų subjekto privatumo apsaugą bei remiantis duomenų kiekio mažinimo principu.

Asmens duomenų dalinimasis

Mes nesaugome jūsų asmens duomenų. Vietoj to, mes juos renkame ir tiesiogiai perduodame Tableo. Tableo naudojimą ir jūsų asmens duomenų tvarkymą reglamentuoja jų Privatumo Politika. Mes neparduodame, nekeičiame ir kitaip neperduodame jūsų asmeninės informacijos kitiems tretiesiems asmenims bei už Europos Sąjungos ribų.

Atkreiptinas dėmesys, kad teisės aktuose tiesiogiai numatytais atvejais duomenų subjekto duomenys gali būti perduodami kompetentingoms valdžios institucijoms.

Asmens duomenų saugumas

Nors mes nesaugome jūsų asmens duomenų jokiais būdais, tačiau imamės protingų priemonių užtikrinti, kad surinkti asmens duomenys būtų saugiai ir tinkamai perduota Tableo.

Asmens duomenų subjektų teisės

Remiantis Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu 2016/679 (BDAR) ir Lietuvos Repsublikos teisės aktais, kurie reglamentuoja asmens duomenų subjektų teises, Jūs galite bet kada pasinaudoti šiomis teisėmis:

  • Paprašyti sustabdyti asmens duomenų tvarkymo veiksmus;

  • Sužinoti kokie asmens duomeny yra tvarkomi;

  • Pareikalauti, kad visi asmens duomenys būtų sunaikinti

  • Pareikalauti, kad asmens duomenys būtų perkelti kitam duomenų valdytojui;

  • Nesutikti, kad asmens duomenys būtų tvarkomi.

Atkreipiame dėmesį, kad norint pasinaudoti asmens duomenų subjekto teisėmis, privalu tiesiogiai kreiptis į duomenų valdytoją – Tableo.

Trečiųjų šalių nuorodos

Mūsų svetainėje gali būti nuorodų į Tableo arba kitas trečiųjų šalių svetaines. Mes neatsakome už šių svetainių privatumo politiką ir asmen duomenų tvarkymą. Rekomenduojame peržiūrėti bet kurių trečiųjų šalių svetainių, kurias lankote, privatumo politikas.

Privatumo Politikos pakeitimai

Trinity pasilieka teisę keisti šią Privatumo Politiką atitinkamai pagal teisės aktų pakeitimus bei verslo pokyčius.

Rekomenduojama periodiškai peržiūrėti šią Privatumo Politiką dėl bet kokių galimų pakeitimų.

Kontaktinė informacija

Esant klausimams, susijusiems su šia Privatumo Politika ar asmens duomenų tvarkymu, prašome kreiptis šiuo el. paštu: info@trinityvilnius.lt

Visos restorano „Trinity“ nuosavybės teisės priklauso UAB „Sevilex“, įmonės kodas 302822595, adresas Šv. Ignoto g. 5, Vilnius, Lietuva.

Atnaujinta 2024.05.16